Potrzebujesz opieki? Zapytaj!

Polityka Prywatności 


1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:


a. Właściciel – właściciel serwisu internetowego www.OpiekaNadStarszymi.com.pl to jest firma Gawo,Katarzyna Szyszko z siedzibą przy ul. Skwer Koścuszki 17/19b/6, 81-370 Gdynia , NIP: 583 101 29 88 , nr REGON: 190840860
b. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.OpiekaNadStarszymi.com.pl (i
wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
c. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca
zamówienie w Serwisie.
a. Polityka Prywatności – niniejszy dokumenty.
b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.OpiekaNadStarszymi.com.pl

 

2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w następujących
celach:


a. w związku z rejestracją konta Klienta w Serwisie,
b. dla celów związanych z przesyłaniem newslettera (pod warunkiem wyrażenia
stosownej zgody przez Klienta lub Użytkownika),
c. w związku z korespondencją,
d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.


3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane:


a. zarejestrowanych Użytkowników:
Imię i nazwisko;
• Adres;
• E-mail;
• Numer telefonu;
• Wykształceie
• Wiek

b. Klientów:
• Imię i nazwisko;
• Adres;
• Adres;
• E-mail;
• Numer telefonu;
• …………...
• ……………..
c. Subskrybentów Newslettera:
• Imię i nazwisko;
• E-mail


4. Każdy Klient lub Użytkownik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego
osoby a także rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych w każdym czasie.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać
zrealizowane cele wskazane w pkt. 2.


5. Właściciel oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których
mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w
art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W
szczególności Właściciel oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa
oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 


6. Właściciel zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom
uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
np. organom ścigania, sądom.